PODRAVSKA PERISKA

srp 14

Danas u 17.30 u našem programu slijedi još jedna emisija na temu “podravskog pjesništva” – PODRAVSKA PERISKA!

O kome će danas biti riječi i stihova, pozvani ste da sami poslušate u poslijepodnevnom terminu našeg radija…