Ajmo u Repaš!

lip 20

P O Z I V A M O V A S
Na otvorenje Bike & bed smještaja u Repašu
24. lipnja 2014. (utorak) u 9,00 sati
u Repaš, Repaš 88

Objekat je u vlasništvu gospođe Sinković iz Zagreba koja je odlučila gužvu i ubrzani tempo metropole zamijeniti idiličnim krajem u Podravini tik uz rijeku Dravu i mađarsku granicu. Otvorenjem ovog objekta povećavaju se smještajni kapaciteti i obogaćuje turistička ponuda u našoj županiji..
Nakon otvorenja objekta predviđena je zakuska za sudionike.

Nadamo se da ćete se ovom pozivu odazvati.

Direktor TU TZ KKŽ:
mr.sc. Zdravko Mihevc, v.r.