Pomognimo prehraniti stoku u Slavoniji

lip 14

I općina Molve zajedno sa našom županijom organizira sakupljanje hrane za stoku u vidu sjenaže u balama, kukuruza, pšenice itd..za poplavljena područja Slavonije. Ukoliko ste zainteresirani dati i svoj prilog za ishranu stoke, javiti se možete 17. i 18. lipnja u molvama i Repašu od 8-15 sati na prostoru stočne vage.
Ili na TEL: 091/ 574-4711 ili 098/ 760-017.