„Reorganizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“

velj 14

U prostorijama Županijskog suda u Varaždinu održana je dana 11. veljače 2014. prezentacija na temu „Reorganizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“, a na kojoj su sudjelovali predstavnici Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije, te predstavnici Grada Varaždina, Grada Čakovca i Grada Koprivnice. Prezentaciju je održao ministar pravosuđa Orsat Miljenić sa suradnicima.

Na prezentaciji se raspravljalo o reorganizaciji pravosudnog sustava, reorganizaciji sudačke i državnoodvjetničke mreže u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na organizaciju pravosuđa u spomenutim županijama, kao i o novom sustavu pravosudnih tijela koji će biti uspostavljen novim zakonima. Ispred Koprivničko-križevačke županije u raspravi je sudjelovala Marina Horvat Pavlic, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove.