Obavijest vlasnicima i korisnicima zemljišta

sij 08

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti u Gradu Đurđevcu obavještava vlasnike i korisnike zemljišta koja graniče sa nerazvrstanim cestama na području grada Đurđevca koji zbog privremenog ili stalnog zauzimanja nerazvrstane ceste preoravanjem ili privođenjem drugoj namjeni (poljoprivrednoj površini ili sl.) ne vrate dio nerazvrstane ceste u prvobitno stanje, sanacija nerazvrstane ceste izvršit će se na trošak vlasnika zemljišta uz nerazvrstanu cestu.