Bolnici dodijeljena veća količina medicinske opreme

pro 11

Opća bolnica „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica je u sklopu projekta unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu dobila od Ministarstva zdravlja veću količinu medicinske opreme za potrebe Hitnog bolničkog prijema.

Navedena oprema sastoji se od:

1.       Anesteziološki aparat – 1 kom,

2.       Defibrilator s monitoringom srčanog ritma, pisačem i transkutanim elektrostimulatorom – 1 kom,

3.       Monitor za praćenje vitalnih funkcija – 4 kom,

4.       EKG aparat (12-kanalni) – 2 kom,

5.       UZV uređaj – 1 kom,

6.       Grijač prostirke za ležaj za reanimaciju – 1 kom,

7.       Ležaj za reanimaciju – 1 kom,

8.       Stol za obavljanje operacijskih zahvata – 1 kom,

9.       Perfuzor – 4 kom,

10.   Grijač krvi – 1 kom,

11.   Pulsni oksimetar – 3 kom,

12.   Torba/kovčeg s priborom za reanimaciju djece i odraslih – 3 kom,

13.   Kolica za transport pacijenta – 5 kom,

14.   Pokretna kolica s lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom – 5 kom,

15.   Pokretna kolica s opremom za reanimaciju, lijekovima i potrošnim materijalom – 5 kom,

16.   Kolica za višestruku namjenu – 5 kom.

Navedena oprema  će biti od velike važnosti i pomoći u pružanju zdravstvene usluge našim hitnim bolesnicima te na taj način smanjiti mortalitet i mogućnost nastanka invalidnosti i povećati kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite. Ministarstvo zdravlja na ovaj način želi standardizirati  opremu u svim zdravstvenim ustanovama koje pružaju hitnu medicinsku pomoć na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Time će se na jednak način i na istoj razini pružiti hitna medicinska pomoć, a u svrhu zajedničkog stvaranja zdravstvenog sustava 21. stoljeća.