Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

stu 25

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nasilje nad ženama je najrašireniji oblik ugrožavanja ljudskih prava jer narušava pravo na život, pravo na obiteljski život, na zaštitu dostojanstva, na dom i pravo na život bez mučenja. Osim toga svako nasilje pa tako i ovo, u potpunosti je društveno, ljudski i moralno neprihvatljivo te ga trebamo svi mi najstrože osuditi.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25.studenoga s ciljem skretanja pozornosti javnosti na ovaj problem koji se javlja u svim zemljama i na svim društvenim razinama, te potrebu osvješćivanja da se svako nasilje treba prijaviti i sankcionirati.
Stoga ne zaboravite da za nasilje nema opravdanja!