Zamjenik župana Pal otvorio izložbu u Muzeju grada Koprivnice

stu 19

Zamjenik župana Pal otvorio izložbu u Muzeju grada Koprivnice

U Muzeju grada Koprivnice zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal otvorio je izložbu Ecclesia sancti Martini de Prodauiz.  Izložbom Ecclesia sancti Martini de Prodauiz prikazuju se rezultati četverogodišnjih arheoloških istraživanja kod crkve sv. Martina u Virju koje je proveo Muzej grada Koprivnice od 2009. do 2012. godine pod voditeljstvom kutosa Roberta Čimina.

Prikazan je  tek dio  opsežnih interdisciplinarnih istraživanja i svih onih „nevidljivih” popratnih aktivnosti koja prate sama iskopavanja. Na lokalitetu je iznjedrena kasnogotička crkva sv. Martina s kraja 15. stoljeća (1484.) čiji su ostaci prezentirani u sklopu virovskog parka, a pored toga je istraženo i groblje s oko 150 grobnih ukopa korišteno od 14. ili 15. pa sve do kraja 17. stoljeća.

Svi zainteresirani najavljenu izložbu mogu razgledati do 15. siječnja 2014. godine.