Čingi Lingi i Molve Ledina dobili nove lampe

lis 21

Čingi Lingi i Molve Ledina dobili nove lampe

U naselju Čingi Lingi i dijelu Molve Ledina u funkciju su stavljene nove lampe. Naime, nabavljeno je 45 lampi, a za sada je postavljeno 35 komada, a vrijednost radova i nabave lampi je otprilike 44.000,00 kuna.

Razlog postavljanja vezan je uz rekonstrukciju mreže jer je HEP postavio nove betonske stupove koji su zamijenili postojeće drvene pa je stoga bilo potrebno ugraditi nove lampe. Sredstva su osigurana posljednjim izmjenama i dopunama proračuna Općine Molve.