Mali oglasi 29.09.2013.

ruj 29

Privatni oglasNajveći radijski privatni oglasnik u Hrvatskoj sa dugogodišnjom tradicijom. Svaki tjedan objavljujemo sve vaše oglase na oglasnoj ploči, internet stranicama, Glasu Podravine i dakako u eteru Podravskog radija (nedjeljom u 9,00h i ponedjeljkom u 9,00h), želimo vam uspješnu prodaju i kupnju! (kliknite na link “više…”)

1. piliće za obradu težine 2 – 2,5 kg sa isporukom svakog petka u subote, kokoši crvene nesilice sa isporukom tijekom tjedna, piliće stare 3 tjedna za danji tov sa isporukom 30.rujna i nadalje svakih 14 dana, sve sa besplatnom dostavom, prodaje vlasnik sa TEL: 812-456.

2. 2 stelne krave i 6 odojaka prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 571-745.

3. kukuruz u klipu ovogodišnji rod, prodaje vlasnik iz Đurđevca, TEL: 813-362.

4. sušaru od 5 tona za kukuruz, kukuruz sušeni i sjeme talijanskog ljulja, prodaje DARKO JALŽABETIĆ, Đurđevac, Bana Jelačića 105.TEL: 812-052.

5. drva za ogrijev suha sa mogućim prijevozom, prodaje vlasnik sa TEL: 092/ 177-4879.

6. željezni koš za kukuruz dimenzija 6x3x0,8m, te 100 litara kvalitetnog bijelog vina, prodaje vlasnik sa TEL: 092/ 289-7909.

7. mušku telad od 120 – 150 kg simentalske pasmine sa isplatom odmah kupuje osoba sa TEL: 896-150 ili 098/ 658-499.

8. sjeme talijanskog ljulja po cieni od 8 kn/kg, te bijelu zob prodaje vlasnik sa TEL: 099/ 668-6926.

9. 14 odojaka za danji tov prodaje IVAN GRGANJA, Đurđevac, Šandora Brauna 24.TEL: 813-919.

10. samonosivu gajbu za traktor 140 x 120 x 120 te osovinu sa 3 noža i lagerima za hoblericu, osovina je duga 32cm, prodaje vlasnik iz Đurđevca, Petra Zrinskog 29. TEL: 813-969.

11. veću količinu polovnog crijepa – MALI BON, prodaje vlasnik sa TEL: 892-311.

12. 2 muška bekona teška oko 140 kg (može i na pola) prodaje vlasnik MATO KOVAČIĆ, Đurđevac, Vinogradska 3. TEL: 812-765.

13. žensko tele od dobre mliječnice staro 14 dana, prodaje vlasnik iz Ferdinandovca, TEL:817-106.

14. kvalitetnu zemlju za navoz čista, drva bukva i grab 5m, te 3 role ter papira prodaje vlasnik sa TEL: 095/ 1999-929.

15. piliće za obradu teške 2,30 – 3 kg, piliće stare 3,5 tjedna za danji tov, crvene i bijele kokoši satre 10 mjeseci, sa besplatnom dostavom, prodaje vlasnik iz Đurđevca, Gajeva 18.TEL: 811-363 ili 098/ 1987-587.

16. grožđe frankovku 400 kg prodaje BOŽICA FERENČIĆ, Hrastova Greda, TEL: 817-181 ili 099/ 816-1479.

17. krave za meso koje mogu biti i mršavije i nepokretne sa urednim vet. Razduženjem i svim korisnicima PDV-a plaćanje preko računa i sa isplatom odmah, kupuje osoba sa TEL: 897-641, 898-001. 098/ 407-803 ili 098/ 407-804.

18. dvoje muške teladi  i jedno žensko težine oko 200 kg, prodaje vlasnik sa TEL: 894-287.

19. uvrečani kukuruz, 5m drva bukva i grab i 8m bagremovih drva, prodaje vlasnik sa TEL: 893-128.

20. bijelo grožđe oko 300 kg vinske sorte, bijelo i crno vino i ženskog bekona teškog oko 90 kg, prodaje valsnik sa TEL: 098/ 1857-411 ili 091/ 537-4826.

21. traktorski mlin marke SIP MD 50 prodaje vlasnik sa TEL: 095/ 863-1885. (ili 869-1885 – nečitko je napisano)

22. drva graba po 220 kn/m i okruglice po 150 kn/m, prodaje vlasnik iz Đurđevca, TEL: 092/ 254-5056.

23. muško tele simentalske pasmine starosti 3 i pol mjeseca, prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 198-0486.

24. 4 odojka težine oko 25 kg prodaje ROZA ŠOSTAREC, Severovci 39.TEL: 894-194.

25. mlin cekičar za siliranje zrna i klipa CIKLO 100 sa ciklomlinom, rotacionu kosu DAJC FAHR 160 i krmaču za meso tešku oko 250 kg, prodaje MIRKO ŠIKULEC, Molve Grede 89. TEL: 894-067 ili 092/ 230-9189.

26. 200 bala dejteline prodaje ili mijenja za ogrijevno drvo, te prodaje ovna slovenca sa rodovnicom starog 2 godine za rasplod i drvenu stolariju, vlasnik sa TEL: 210-038 ili 092/ 169-0056.

27. žensko tele simentalske pasmine teško 150 kg, prodaje vlasnik iz Novog Virja, Drenovica 48.TEL: 810-206.

28. svinju tešku oko 120 kg i 2 odojka prodaje vlasnik sa TEL: 091/ 981-2403.

29. razni sobni namještaj sa kuhinjom, više tona pšenice i 2 odojka, prodaje vlasnik sa TEL: 897-587.

30. pšenicu GABI prva reprodukcija za sjeme 2 tone, prodaje vlasnik sa TEL: 817-537.

31. ječam REX prve reprodukcije 10m, pšenicu sorte RENAN i PRIMA prve reprodukcijska godina u količinu od 20m, te 3 bekona težine oko 80 kg, prodaje vlasnik kojega možete zvati u večernjim satima na TEL: 883-033 ili na 098/ 716-474.

32. odojke težine oko 25 kg prodaje SOBOTA iz Kalinovca, Grgura Karlovčana 31/a.TEL: 883-036 ili 095/ 833-7253.

33. grožđe rajnski rizling oko 2000 kg, prodaje vlasnik sa TEL: 816-504 ili 098/ 382-932.

34. odrijevno drvo kalanice jasena i johe, te gusenu peć FRANKLIN, prodaje vlasnik sa TEL: 816-665.

35. neoštrojenog nerasta teškog oko 300 kg, prodaje vlasnik sa TEL: 819-454.

36. dvoje ženske teladi simentalske pasmine prodaje vlasnik sa TEL: 099/ 201-8609.

37. plug jednobrazdni 14 cola po cijeni od 600 kn, prodaje vlasnik iz Virja, Mitrovica 92.TEL: 098/ 652-447.

38. 5m akacije napiljene na kratko za kamin i peć (složena su u dvorištu na metar) po cijeni od 180 kn može i usluga dovoza, prodaje vlasnik iz Miholjanca, TEL: 891-147.

39. stan na ČRNOMERCU u Zagrebu površine 65 kvadrata studenticama (mogu 3 osobe) od okretišta na Ilici udaljeno 10 min hoda, iznajmljuje vlasnik kojega možete zvati na TEL: 091/ 1102-948 ili sutra na TEL: 01/ 234-1881.

40. 3 muška odojka težine oko 20 kg, kutnu sjedeću garnituru i sačuvane muške i ženske jakne za jesen i zimu raznih veličina po cijeni od 30 do 70 kn, također i dječju i  odjeću za odrasler na vreće (vreća 70 kn) prodaje vlasnik sa TEL: 095/ 564-3463 ili 092/ 147-1326.

41. 2 oroanice u VARGOVICI površine 2 rali i jednu ral na MLAĐIMA, te kukuruz za berbu ili siliranje površine 2 rali i trupce kruške, prodaje vlasnik sa TEL: 897-255 ili 091/ 3207-205.

42. oranicu u ZABREŠĆAKU površine 1800 hvati, elevator za kukuruz sa elektromotorm i trebljačem 8 valjaka i tvornički cirkular na kardan, prodaje valsnik sa TEL: 897-255 ili 091/ 3207-205.

43. nazimicu sprasnu 2 mjeseca, proadje vlasnik sa TEL: 091/ 1808-640.

44. ciklu za kuhanje zimnice, prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 934-7614.

45. muškog bekona teškog 150m kg, te 2 muiška odojka teška 30 kg, prodaje ANTUN RAČAN, Sveta Ana 6.TEL: 891-312.

46. 2 bekona težione preko 130 kg, prodaje BLAGA iz Grkina 39.TEL: 894-211.

47. 900 hvati kukuruza za branje i oko 600 kg jačmena, prodaje vlasnik iz Batinski, Kanalska 3.TEL: 817-684.

48. oštrojenog nerasta landras pasmine teškog oko 300 kg, prodaje MIRKO MATEKOV, Molve Grede 87.TEL: 894-072.

49. kvalitetno bijelo grožđe vinske sorte oko 300 kg po cijeni od 3 kn/kg, prodaje vlasnik  iz Budrovca, Bilogorska 129.TEL: 893-265.

50. pšenicu i ječam prve reprodukcije očišćeno, te sijeno u kocka balama, prodaje vlasnik sa TEL: 098/ 249-285.

51. stan u Đurđevcu iznajmljuje, a isti prodaje crno vino frankovke i vinograd sa klijeti na BELEVINAMA, vlasnik sa TEL: 091/ 789-5730.

52. elevator ŠARIĆ 8m garažiran, jutro kukuruza za silažu ili zrno te uvrečani kukuruz oko 5m, prodaje vlasnik iz Đurđevca, Stjepana Radića 49.TEL: 813-623.

53. 2 bekona težine 100 – 130 kg, prodaje vlasnik iz Severovaca 74.TEL: 894-195.

54. 200 kg grožđa frankovke prodaje vlasnik sa TEL: 812-827.

55. stočni sirak za silažu površine 4 hektara, malčer za traktor širine 140cm i limeni rezervoar za gorivo 1200 litara po cijeni od 400 kn, prodaje vlasnik sa TEL: 813-814 ili 091/ 3025-943.

56. osobni automobil ALFA ROMEO 156 iz ’99.g. Registriran do 3-eg mjeseca iduće godine pšo cijeni od 15.000 kn, prodaje vlasnik sa TEL: 812-854 ili 098/ 374-204.

57. grožđe bijelo prodaje ili mijenja za kukuruz ili svinju, vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 20.TEL. 893-045.

58. 2 sprasne krmačice prvi put (trebaju se oprasiti za 10 dana) te više litara prošlogodišnjeg vina cijep, prodaje NIKŠA iz Đurđevca, Šenoina 7.TEL: 813-009.

59. grožđe sorte malvazija i oko 200 kg crnog grožđa, prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 131.TEL: 893-015.

60. grožđe portugizac, crnog i bijelog direktora i nešto cijepa, prodaje vlasnik sa TEL: 897-741.