Javni poziv

kol 20

Javni poziv

Pozivaju se svi vlasnici ili korisnici nekretnina koje graniče s nerazvrstanim cestama i svi vlasnici ili korisnici obiteljskih kuća i neizgrađenih građevinskih zemljišta na području Grada Đurđevca da urede površine ispred i oko građevina i površine koje graniče s javnim površinama. Pod uređivanjem se smatra: košnja trave, uništavanje korova, održavanje i kresanje živice, orezivanje grana na drveću i uklanjanje drveća i grmlja uz nerazvrstane ceste.  Ukoliko to ne učine, Grad Đurđevac će to obaviti putem trećih osoba na trošak vlasnika ili korisnika zemljišta.