Na trećoj sjednici Županijske skupštine usvojen rebalans proračuna za 2013.

srp 10

Na trećoj sjednici Županijske skupštine usvojen rebalans proračuna za 2013.

Na trećoj sjednici Županijske skupštine usvojen rebalans proračuna za 2013.U gradskoj vijećnici u Koprivnici u utorak 9. srpnja održana je Treća sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Vijećnici su po drugi puta ove godine donijeli izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu. Ovim rebalansom županijski Proračun je povećan za 2,5 milijuna kuna te sada iznosi 165,6 milijuna kuna.

Vijećnici su nadalje upoznati s izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Koprivničko-križevačke županije za 2012., kojim je za financijsko poslovanje Županije izraženo bezuvjetno mišljenje. Donesene su i odluke o izmjenama i dopunama županijskog Prostornog plana, pristupanju Koprivničko-križevačke županije Radnoj zajednici Alpe-Jadran, davanju suglasnosti Regionalnom centru „Piškornica“ za uzimanje beskamatnog zajma od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te su raspoređena sredstava Proračuna političkim strankama.

Vijećnici su razmatrali izvješća o provedbi i ostvarenju raznih programa: Županijske razvojne strategije za razdoblje 2011.-2013., Plana gospodarenja otpadom, Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe, radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite, provedbi izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama, te održanim manifestacijama na području Županije.

Vijećnici su također informirani i o stanju u povrtlarskoj proizvodnji, poticanju novih višegodišnjih nasada voćnjaka i jagoda, te informaciji o stanju u voćarstvu. Razmatrana su i izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe, zdravstvenih ustanova i Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje. Usvojena je Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Županije u 2012., te su donesene Smjernice sustava zaštite i spašavanja za 2013. Župan je na kraju vijećnike informirao o imenovanju članova upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Koprivničko – križevačka županija.

Izvor: Koprivničko – križevačka županija